Garantie

Garantie

Garantie

Garantie, de standaard garantietermijn bedraagt 3 jaar (onverlet wettelijke rechten). Veel van onze leveranciers verlengen deze termijn. Het afschrijfpercentage dat de fabrikant toepast, hanteren wij als basis. Wij beoordelen een eventuele klacht altijd zelf en conformeren ons zeker niet altijd aan de oplossing die de fabrikant biedt. Onze eigen beoordeling van de klacht is voor ons altijd leidend. Als de fabrikant in onze visie te kort schiet, zorgen we voor een passende en redelijke oplossing waar iedereen zich in kan vinden.